Dr H W Fisher " Moringa, Magi, Myte eller Mirakel

Pris: 80,00 NOK
Dr. Howard Fisher er en naturlege, har skrevet 17 bøker, gir forelesninger i mange land og er en anerkjent forfatter med spesielle interesser innen Anti-Aldring. Han ønsker å opplyse og utdanne offentligheten om alle de giftige miljøfaktorene og de direkte innvirkningene de har på helsen vår. Hans bok “Moringa Oleifera: Magi, Myte eller Mirakel” beskriver forholdet mellom helse, sykdom og ernæring. “Hvis den nåværende næringskjeden ga oss nok og riktig ernæring, ville forekomsten av sykdom være mye lavere.” Alle priser under inkluderer frakt.

5 books + post in Norway SALE

Pris: 250,00 NOK
5 books + post within Norway kr.150 each + post within Norway Alle priser under inkluderer frakt. I also have some of these books in English Dr Howard Fisher, Ty Bollinger and Dr.Darrel Wolfe and I use Zija Moringa based Supermix for the purest most potent Moringa product on the market.

10 books SALE

Pris: 400,00 NOK

Dr H W Fisher " Moringa, Magic, myth or Miracle" S

Pris: 100,00 NOK
Dr. Howard Fisher is a natural doctor, author of 17 books, world-wide lecturer and peer reviewed author with special interests in Anti-Aging medicine. He is on a mission to educate the public about environmental toxic factors and their direct relationship to our health. His book “Moringa Oleifera: Magic Myth or Miracle” details the relationship between health, disease and nutrition. “If our current food chain gave us nutrition, our incidence of disease would be much lower.” On a mission to educate and enlighten the world about the toxic factors that exist in our environment and their direct relationship to our health. All prices below include shipping, handling and taxes